Jednání s věřiteli

Pokud je na Vás vyvíjen tlak od věřítelů a vy ač platíte co můžete, nezbývá Vám na úhradu celých splátek, budeme za Vás na základě Vašeho zplnomocnění jednat s Vašimi věřiteli (s bankami, či nebankovními společnostmi, které Vám půjčily peníze). Vyjednáme Vám splátkový kalendář, nebo Vám půjčíme na splátky, v případě, že Vám věřitel není ochoten vyjít vstříc.

 

 

 

Kontakty

Miroslava Jersáková
Jednatelka
info@invexa.cz
+420 775 572 727

 
René Jersák
Obchodní manažer
info@invexa.cz

 

Bankovní spojení:   670100-2205718402/6210 vedený u Mbank a.s.

Facebook

Facebook

^