Nemám přístup k bankovnímu účtu

NEMÁM PŘÍSTUP K BANKOVNÍMU ÚČTU

Pokud jste coby dlužník peněz v exekučním řízení, pak se vám může stát, že náhle přestanete být pánem svého bankovního konta. Co se stalo? Říká se tomu přikázání pohledávky.

Jestliže exekutor postihne exekučním příkazem bankovní účet dlžníka, peněžní ústav zablokuje finanční prostředky na něm uložené, ovšem jen do výše vymáhané pohledávky. Pokud u pohledávky běží úroky   z prodelní, zablokuje banka částku adekvátně vyšší. Pijdou-li na účet jakékoliv finační  prostředky, je banka povinna blokovat je jen do výše vymáhaé pohledávky.

Vybírejte, dokud tam jsou!

Pokud máte zablokovaný účet z důvodu exekuce přikázáním pohledávky, utíkejte do banky a vyberte si dvojnásobek životního minima,  dokud tam peníze jsou. Dlužník si totiž může vyzvednout dvojnásobek životního minima právě za situace, pokud mu banka účet zablokovala. Ale pozor, pouze v případě, že má na účtu nějaké finanční prostředky.

 

Kontakty

Miroslava Jersáková
Jednatelka
info@invexa.cz
+420 775 572 727

 
René Jersák
Obchodní manažer
info@invexa.cz

 

Bankovní spojení:   670100-2205718402/6210 vedený u Mbank a.s.

Facebook

Facebook

^