Co tedy dělat, když už dlužím

CO TEDY DĚLAT, KDYŽ UŽ DLUŽÍM?

Když už vím, že dlužím, stojí vždy za to, pokusit se s věřitelem dohodnout na způsobu doplacení dluhu, dojednat si nový splátkový kalendář a dluh splácet podle svých možností.

V případě soudního řízení je možné žádat o ponechání výhody splátek. Jestliže jako dlužník budu dodržovat splátky, které mi soud v rozhodnutí povolil, nemůže nastat exekce.

Pokud však nejste schopni dluh splácet, popřípadě máte dluhů více, máte ze zákona nárok požádat soud o povolení oddlužení podle insolvenčního zákona. Podmínkou insolvence je mít minimálně dva dluhy a alespoň jeden po splatnosti 30 dní. Návrh na povolení oddlužení musí splňovat náležitosti stanovené insolvenčním zákonem. Pokud tyto náležitosti Návrh na povolení oddlužení nemá, soud tento Návrh zamítne a nebude k němu přihlížet.

 

Kontakty

Miroslava Jersáková
Jednatelka
info@invexa.cz
+420 775 572 727

 
René Jersák
Obchodní manažer
info@invexa.cz

 

Bankovní spojení:   670100-2205718402/6210 vedený u Mbank a.s.

Facebook

Facebook

^