Co mi exekutor nesmí vzít

CO MI EXEKOTOR NESMÍ VZÍT

  1. Běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti
  2. Snubní prsten a předměty podobné povahy
  3. Zdravotnické potřeby ajiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
  4. Hotové peníze do částky odpovídající dvoujnásobku životního minima jednotlivce, což v roce 2012 představovalo částku 6 280,- Kč.
  5. Je-li dlužník podnikatelem, nemůže se exekuce týkat těch věcí, z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti.

Pokud soudní exekutor zabavil i vaši věc, protože se domníval, že jde o majetek dlužníka, podejte návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Své vlastnictví doložte fakturami, účtenkami a podobně. Pokud je už nemáte, v další fázi (při podání vylučovací žaloby) by vám mělo stačit i svědectví. Vaše důkazy pak posoudí soud.

Co je "doma obvyklé"?

OBVYKLÉ VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI, znamená jen takový majetek, který slouží k uspokojování životních potřeb, jež lze hodnotit jako základní. Skutečnost, že určité věci - se zřetelem k akutálním sociálním standardům - tvoří typické vybavení domácnosti (kupříkladu barevný televizor, přehrávací aparatura, sedací souprava apod.) ještě neznamená, že jde o věci nezbytně potřebné. Exekutor tedy může usoudit, že dlužník je schopen uspokojovat potřeby své a své rodiny i bez věcí, které pojal do soupisu, by't na kvalitativně nižší úrovni.

Zákonnou obranou dlužníka je pak návrh na zastavení řízení, ohledně těchto věcí, o ktrém rozhodne soud.

 

 

Kontakty

Miroslava Jersáková
Jednatelka
info@invexa.cz
+420 775 572 727

 
René Jersák
Obchodní manažer
info@invexa.cz

 

Bankovní spojení:   670100-2205718402/6210 vedený u Mbank a.s.

Facebook

Facebook

^