Články

Nemám přístup k bankovnímu účtu

NEMÁM PŘÍSTUP K BANKOVNÍMU ÚČTU Pokud jste coby dlužník peněz v exekučním řízení, pak se vám může stát, že náhle přestanete být pánem svého bankovního konta. Co se stalo? Říká se tomu přikázání pohledávky. Jestliže exekutor postihne exekučním příkazem…

Co tedy dělat, když už dlužím

CO TEDY DĚLAT, KDYŽ UŽ DLUŽÍM? Když už vím, že dlužím, stojí vždy za to, pokusit se s věřitelem dohodnout na způsobu doplacení dluhu, dojednat si nový splátkový kalendář a dluh splácet podle svých možností. V případě soudního řízení je možné žádat o…

Podmínky insolvence

  Pokud však nejste schopni dluh schopni splácet, popřípadě máte dluhů více, máte ze zákona nárok požádat soud o povolení oddlužení podle insolvenčního zákona. Podmínkou insolvence je:  Mít minimálně dva dluhy a alespoň jeden po splatnosti 30 dní  Návrh…

Co mi exekutor nesmí vzít

CO MI EXEKOTOR NESMÍ VZÍT Běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti Snubní prsten a předměty podobné povahy Zdravotnické potřeby ajiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Hotové peníze do částky odpovídající…

Kontakty

INVEXA s.r.o.

Sídlo:     Pod Višňovkou 1661/33, 140 00  Praha 4 - Krč

Pobočka Liberec:     Tyršova 513/15, 460 05  Liberec V - Kristiánov

IČ: 273 41 291

 info@invexa.cz

+420 775 572 727

 

 Operátor na osobní bankrot:

+420 732 559 549

Facebook

Facebook

^